Mobil dækning

Mobil dækning


Vi modtager jævnligt forespørgsler om man ikke kan få en bedre mobildækning i Vibo Plantage. Især i visse områder, bag stranden, er der problemer med dækningen. Kommunen har gennem flere år gjort en større indsats for at få mobilselskaberne til at sætte flere mobil-master op. Det er endt med en samfinanciering (i 2018) af fire ekstra master, hvor de første er blevet sat op (2018). I kan læse mere om det på kommunens hjemmeside.


Fra bestyrelsens side kan vi desværre ikke gøre mere end der allerede er gjort gennem FSNR for at forbedre mobildækningen. Det bedste de berørte lodsejere kan gøre er, at kontakte deres mobilselskab, så de bliver opmærksomme på problemet.


I kan læse mere på Energistyrelsens hjemmeside om hvad man kan gøre for at forbedre mobildækningen. Her kan man også downloade en brochure med 11 gode råd til at forbedre mobildækningen.