Byggeri

Byggeri

Pas på Vibo og din grund når du bygger

Billede fra Dæmningen med flot eksempel på fin varetagelse af vej og grund

Marts, 2015


Vibo Plantage har mange huse af ældre dato, der fremover vil stå overfor modernisering eller reelt nybyggeri. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at det er den enkelte lodsejers ansvar at tage vare på såvel egen grund som lodsejerlaugets veje. 

 

Følgende cirkulære fra august 2000 er fortsat gældende:

RÅD TIL LODSEJERE, SOM VIL FORETAGE STØRRE ANLÆGSARBEJDER.

F.EKS. NYBYGNING ELLER TILBYGNING


Hensigten med denne vejledning er at minimere skader på plantagens grunde, grusveje og den renoverede Vibo Hovedvej. Moderne anlægsarbejder omfatter ofte store, tunge køretøjer og arbejdsmaskiner og vores grusveje og hovedvej kan selvsagt ikke klare de meget tunge transporter.


1. Meddel Ejerlaugets bestyrelse hvornår arbejdet igangsættes

2. Udlever denne vejledning til byggefirmaet

3. Fotografer evt "byggeplads", indkørsel og nærmeste vejstrækning før anlægsarbejdet igangsættes.

4. Oplys entreprenør, byggefirma og håndværkere om, at plantagens veje ikke tåler kørsel med store, tunge arbejdsvogne

5. Foreslå at der evt. udlægges jernplader på grunden og indkørslen for derved at undgå større skader

6. Meddel entreprenør, byggefirma og håndværkere, at ejerlauget er gjort opmærksom på anlægsarbejdet og at evt skader på plantagens veje, påvist forvoldt af de pågældende, skal udbedres, eller vil blive udbedret på ejerlaugets foranledning for deres regning.

7. Ved evt. opståede skader og uenighed herom, vil de omtalte fotos være god dokumentation.


Venlig hilsen og held og lykke med arbejdet.

Bestyrelsen