Medlemmer

Medlemmer


På grund af de nye regler om Persondata må vi, som foreningen Lodsejerlauget Vibo Plantage, ikke offentliggøre, hvem der er medlemmer på vores website. Datatilsynet skriver i deres vejledning: “Efter Datatilsynets opfattelse er et medlemskab af en forening, uanset at denne måtte være en ukontroversiel, fx en sportsforening, en privat sag”.


Hvis du ikke kan finde frem til kontaktinformationer på de øvrige medlemmer, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@viboplantage.dk.


Foreningen har naturligvis en liste over medlemmerne, der indeholder medlemsnummer, evt. navn på huset, navn, telefonnummer, privat adresse, sommerhus adresse og e-mail, der anvendes til administration. Du kan læse mere om Persondata og cookies her.