Juni

Juni 2018

Nyd bænkene

Vi håber i bestyrelsen, at rigtig mange vil nyde at tage plads på de to nye bænke i klitterne. Bænkene er træbehandlet, så undlad venligst selv at tage initiativ til at male bænkene.Forslag til generalforsamlingen

Den 15. juni er sidste frist for at indsende forlag til dagsordenen for generalforsamlingen. Send pr. e-mail til bestyrelsen@viboplantage.dkKom med i bestyrelsen

Vi vil gerne opfordre til, at de af jer, der kunne have lyst til at enten være suppleant eller bestyrelsesmedlem nu eller i de efterfølgende år ”melder sig på kandidatlisten” – bare send en e-mail til Lodsejerlauget senest 17. juni og angive gerne, hvis du har særlige kompetencer bestyrelsesarbejdet kan få gavn af. Bestyrelsen forudser lidt udskiftninger inden for de næste år og vil gerne åbne op for, at interesserede kan melde sig.Velbesøgt fugletur  den 27. maj

25 forventningsfulde medlemmer af Lodsejerlauget mødte op kl. 8 til en fugletur, som blev guidet af biolog Lasse Braae, som er lokalkendt ornitolog.  Vi blev belært om, at Vibo Plantage f.eks. huser en del munke og bogfinker. Desuden har vi ugler i området. Nogle fugle er hulrugende, og derfor giver det mening at lade enkelte gamle træer stå til spætterne. Andre ruger på jorden, hvor der er græs og ”uorden”. Græsplæner er ikke særligt fuglevenlige.  Vi ser flest fugle, hvor der er lidt åbent  med lav bevoksning og færrest på strandgrundene og skovgrundene. For fuglenes skyld bør sommerhusgrundene ikke blive for friserede, siger Lasse Braae.  Vi oplevede vist, at der er flere fuglearter, end vi gik og troede. Dem må vi passe godt på.