September

September 2018

Vellykket arbejdsdag


Mange var mødt op til efterårets arbejdsdag på strandgrundene.


Græsset var blevet slået og alt blev revet væk. Bævreasp (poppel) der tidligere har vokset på Østgrunden skyder stadig voldsomt. Så meget som vi kunne nå, blev gravet op og gode naboer, sagde ja tak til, at vi fældende deres bævreasp. Bævreasp skyder rodskud helt op til 20 meter fra hovedstammen.


Hybenrose eller rynket rose spreder sig stadig voldsomt i klitten. Der blev slået, revet og gravet.


Dagen blev afsluttet med en dejlig fællesfrokost.