Invasive planter

Invasive planter


Sommerhusområder som Vibo Plantage har en vigtig rolle for, hvordan den danske natur udvikler sig med mange naturgrunde og dejlige strandarealer. Men en lang række invasive planter spreder sig både i Vibo og resten af landet. Det gælder især hybenrose og pileurt, der er med til at ødelægge både dyre og planteliv.


Derfor har Naturudvalget vi skrevet en lille opsummering af, hvad man som sommerhusejer selv kan gøre for at bekæmpe invasive plantearter, som vi især møder i Vibo Plantage. Man kan også downloade vejledninger fra Miljøstyrelsens hjemmeside her.Hvad er invasive arter?


Der har i mange år været et omfattende forskningsarbejde i, hvordan man definerer og vurderer, hvad der er invasive arter – og hvordan de bekæmpes. Det er der god grund til. Invasive arter fortrænger andre arter og fjerner grundlaget for mange planter, insekter og dyr. Samtidig spreder de sig, så man får store områder med kun en art på. Det er sjældent kønt.


Formålet med at bekæmpe invasive arter er at bevare naturens forskellighed, kort sagt drejer det sig om at bevare biodiversiteten.


Invasive arter er defineret som planter, der er blevet indført i den danske natur og ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark. Nogle planter er blevet indført for flere hundrede år siden – mest berømt er nok bjørneklo, men også den højt elskede, velduftende rynket rose. Også nyere haveplanter har det med at brede sig, bl.a pileurt. Derfor er der etableret både et internationalt samarbejde og udarbejdet en national handlingsplan for at bekæmpe de invasive arter.Hvilke planter er det godt at bekæmpe?


Odsherred Kommune har især fokus på rynket rose (Rosa Rugosa/Hybenrose). De fleste kender de smukke, duftende rød- eller hvidblomstrende roser med de rynkede blade og de store orangerøde frugter. I Vibo har rosen været et stort problem på strandgrundene, og de er et tilbagevendende tema på adskillige arbejdslørdage.I Vibo Plantage er især Pileurt eller Kæmpepileurt begyndt at sprede sig. Det er jo flotte, høje planter - men de har et rodnet der gør, at de kan være næsten umulige at komme af med. Derfor anbefales det i visse tilfælde at bruge gift.


En anden invasiv planteart i Vibo Plantage er Glansbladet Hæg, som spreder sig ved frø. Den er tilbøjelig til hurtigt at danne krat.Grave, klippe, slå


Indstil dig på, når du går en aftentur på din grund også lige at hive et par ukrudtsplanter op – i adskillige år fremover. Der er mange metoder til at bekæmpe de invasive arter. En ting er sikkert: du skal indstille dig på, at der går et par år før det er helt overstået.  Bekæmpelse tager tid.


OBS: Husk altid at aflevere rødder, planter og frø på genbrugspladsen. Der bliver det grønne affald nemlig varmkomposteret, og dermed slår man aktive plantedele helt ihjel.


Grave op: sørg for at få alle rødder med op og kør dem på genbrugspladsen. Mange af de invasive arter er netop blevet udbredt, fordi de har store, stærke rødder, der spirer bare der er en lille stump rod tilbage. Derfor skal du indstille dig på at skulle hive eller slå nye skud ned hvert år – i flere år.


Klippe og slå: på den måde udpiner man planten. Men fordi de har et stort rodnet, skal man indstille sig på at gøre det i flere år. En god gammel plæneklipper kan være meget effektiv.


Hive op: nogle planter kan man bare hive op - det gælder især dem, der sætter mange frø. Derfor skal man indstille sig på, at hive de nye planter op hvert år - og gerne inden de spreder deres modne frø.


Dække til: man kan dække området med tætsluttende sort plast og på den måde undgå at planterne skyder og betyder at rødder m.v. rådner. Om det er kønt at se på, kan diskuteres.Læse mere


Der findes et væld af informationer bl.a på:

Miljø og Fødevarministeriets anvisning på bekæmpelse, hvor I også kan se hele listen over invasive arter.


Odsherred Kommune om invasive arter


I nedenstående oversigt er der direkte link til bekæmpelsesanvisninger.Bekæmp gerne disse planter:

Japansk Pileurt


Japansk Pileurt er meget svær at bekæmpe. Så svær, at miljøministeriet anbefaler at man bruger glyphosat (Roundup) og har skrevet en helt pjece om bekæmpelse. Sørg for hele tiden at hive nye skud op. De har et enormt kraftigt rodnet. Sørg for at få selv den mindste stump rod med. Indstil dig på at det kan tage flere år at slippe af med dem.Canadisk Bakkestjerne


Canadisk Bakkestjerne ser uskyldig og pæn ud, men spreder sig med lynets hast via frø. Den kan blot trækkes op. Den er resistent overfor glyphosat, hvorfor den spreder sig voldsomt fra marker og ind i naturen.

Hybenrose


Hybenrose er smuk og dufter af sommerhus - men skal meget gerne fjernes. Den kvæler al anden vegetation og spreder sig uhæmmet. Man kan grave dem op eller slå dem. Når der er nye skud, så hiv roden op – og du vil opdage, hvor langt den har spredt sig vandret under jorden.Det vigtigste er at blive ved, indtil den ikke skyder mere.Kæmpe Pileurt


Kæmpe Pileurt kan blive 3-4 meter høj og har været populær til at lave afskærmning. Kæmpe Pileurt er ekstremt sejlivet. Den skal graves op, rykkes op osv. Sørg for at komme af med alle rødderne. Selv en indtørret rod kan begynde at skyde igen, efter den har fået vand! Her kan også med fordel anvende glyphosat.

Glansbladet hæg


Glansbladet hæg starter som en en busk men udvikler sig til et 2-6 m højt, løvfældende træ. Barkens lysside er rødbrun, mens dens skyggeside er grøn. Barken bliver senere mørk gråviolet. De læderagtige blade er ægformede, fint savtakkede. Bladenes overside er skinnende mørkegrøn, mens undersiden er bleggrøn.


Pastinak


Pastinak blev indført af munkene i middelalderen. I takt med at bjørneklo er blevet bekæmpet, er der dukket pastinak op – især langs veje og stier. Hak roden over lidt under jordoverfladen med en spade og sørg for at fjerne planten med frø.


Kæmpe Bjørneklo


Kæmpe Bjørneklo er en af de første invasive arter, man begyndte at bekæmpe i Danmark. Alligevel spreder den sig stadig.


Gyldenris


Gyldenris er smuk, men vil ikke lade andre plante gro der. Den har et meget tæt rodnet. Det mest effektive er at grave den helt op. Sørg for at få alle rødder med.