Januar

Nyhedsbrev Januar 2019

Vejbump, fibernet og Google kort

 

Inden vi kommer til det emne, som alle diskuterede mest livligt på Generalforsamlingen 2018 - først et lille obs: Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag den 30. marts. Det er forårets arbejdsdag, hvor den gode indsats mod hybenroser, bævreasp og meget andet præmieres med godt samvær og en hyggelig fællesfrokost.

 

På sidste generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen straks skulle iværksætte fartdæmpning på Vibo Hovedvej. Der er blevet undersøgt mange muligheder og de meget komplekse regler skal også holdes. Bestyrelsen er efterhånden ganske velbevandret i hvornår politi, kommune og brandvæsen skal høres - for ikke at tale om lodsejere. Pt. er der indsendt ansøgning til Odsherreds Kommune og politiet.

 

Vi har haft et løsningsforslag til høring blandt lodsejerne - og til debat i bestyrelsen. Vi er nu endt med i første omgang at placere tre-fire vejbump på Vibo Hovedvej. Herefter følger forhåbentlig kommunens tilladelse. Det er tale om bump der er monteret på vejen - og som med specialværktøj kan flyttes. Der har været diskussion om vi skulle etablere vigepladser belagt med grus. Men da en smal vej i sig selv burde fungere som fartdæmper, har vi valgt i første omgang, at fokusere på vejbump og beplantning. Vi glæder os naturligvis til at høre om hvilke erfaringer lodsejerne har.

 

Fibernet

 

Der har været så mange tilmeldinger til Fibernet, at Fibia har besluttet at der også kommer Fiber i Vibo Plantage. Hvis de særlige tilbud skal gælde, skal du tilmelde dig inden den 3. februar.

 

Du tilmelder dig på fibia.dk, hvor du på forsiden skal indtaste din adresse.

 

 

Trafik på tværs af plantagen

 

I 2018 blev der øvet hærværk mod bommene, der hindrer biltrafik mellem Vibo Sydvej og Hugormevej. Bestyrelsen er pt. i gang med at undersøge mulighederne ved kommunen for genopsætning af vejspærring m.v. Vi håber at en ny og effektiv afspærring bliver etableret snarest.

 

I den forbindelse opdagede vi, at vejstykket ikke er markeret som lukkede veje på Google Maps. Beboerne på Vibo Sydvej har da også oplevet avisbude og sågar campingvogne, der forsøgte at komme denne vej på tværs. Da mange benytter Google Maps til at finde vej, har vi rettet henvendelse til Google om at få det ændret. Vi afventer pt. svar fra Google.


Husk at man altid kan gå ind på Google Maps og foreslå ændringer. I kan se en vejledning her.


Udsnit af kort, hvor man kan se, hvilke rute Google foreslår i bil. Ruten afspejler pt. IKKE at der er en lukket vej. Det forsøger vi at få Google til at ændre.