April

April 2018

Vellykket arbejdsdag på naturgrundende


Vibo naturpleje


Lørdag d. 7.april  afholdt Lodsejerlauget forårets fælles arbejdsdag. Ca. 15 medlemmer deltog i arbejdet, som primært drejede sig om bekæmpelse af roser i klitområdet på vestgrunden. Jack havde i forvejen slået østgrunden, hvor der bare skulle rives sammen og fjernes afklip. Henrik og Lone fra Plomben havde givet den en ordentlig skalle som afskedssalut. Klitområdet på østgrunden står takket være dem så utroligt flot uden uønsket vegetation som roser, gyvel eller andet uønsket.


På vestgrunden blev der rettet lidt på det lave hegn. Meningen med det er dels at beskytte den på nogle steder meget tynde og sårbare grund, hvor Gul Evighedblomst, Blåmunke og Sandskæg meget gerne skal blive og helst formere sig. Dels at passe på den smukke blomst, Nikkende Kobjælde, som vokser der. Det særlige ved den er, at Odsherred Kommune er blevet pålagt at tage sig af bevarelsen af denne plante. De seneste år har vi talt 17 eksemplarer på vestgrunden.


Arbejdsdagen blev afsluttet med en fællesfrokost, som Jack lagde hus til. Tak til Jack for husly. Også tak til Inger for kaffe og kage i kaffepausen om formiddagen. Og så en stor tak til Lone Brems og Henrik Olesen for mange års slid på strandgrundene. Jeres indsats vil blive husket!


Stor tak til alle som deltog.


Bestyrelsen