Om

Om Vibo Plantage

Historien


Vibo Plantage har navn efter de to mænd, Vinding og Boesen, som i slutningen af 1930’erne udstykkede deres jord til sommerhusgrunde.

​ ​

Vibo Lodsejerlaug, som er vores grundejerforening, der blev stiftet i 1945. Gennem Lodsejerlauget ejer vi i fællesskab nogle strandgrunde, som bidrager til områdets særpræg.  Foreningen har vedtaget visioner for, hvorledes hegn, veje og de fælles strandgrunde skal fremstå.


Et mangeårigt projekt drejer sig om de fælles strandgrundes genopretning og pleje. Grundene er en attraktion for hele området. Arbejdet udføres på 2 årlige arbejdsdage, hvor de grundejere, som har lyst, deltager.