Juni

Juni 2019

Generalforsamlingen nærmer sig. Husk at hvis I har lyst til at stille op til bestyrelsen, så send en mail til bestyrelsen@viboplantage.dk


Få ledige pladser. Botanisk vandring i plantagen den 6. juli kl 13-15. I kan tilmelde jer hos Lars på mail lrytter@dadlnet.dk.Naturpleje


Bævreaspen og den rynkede rose skyder desværre livligt både på strandgrundene og i klitterne. I er meget velkommen i at hive dem op på en aftentur - og tage planteresterne med hjem. Vi slår og river området igen til næste arbejdsdag, der bliver den 9. september. Husk endelig at bekæmp de invasive planter på egen grund.


Men når det lykkes, som på vestgrunden, kan man til gengæld nyde sjældne blomster som nikkende kobjælde og nikkende limurt.

Veje og fartdæmpning


Fartdæmpning på Vibo Hovedvej skal besluttes på Generalforsamlingen den 27. juli. Indkaldelse til generalforsamling er sendt ud og i kan se bilagene, bl.a høringsforslag om fartdæmpning, der skal stemmes om her.


Vejudvalget har desuden fået godkendt genetablering af spærringen mellem Vibo Sydvej og Hugormevej. I løbet af kort tid vil der blive lagt tre store sten, der forhindrer biler I at køre igennem - men cykler, barnevogne mv. at komme igennem.


Samtidig har bestyrelsen adskillige gange, været i kontakt med Google Maps for at få kort og kørervejledninger korrekte. Det er ved at lykkes - og vi holder løbende øje med det.Fibernettet kommer


Fibernettet er på vej til at blive rullet ud i Vibo Plantage. Rygtet vil vide, at det bliver hen over sommeren, hvor der graves fra juni til august måned. Som mange har opdaget er Fibia i gang med at grave på Fanøvej. I Vibo vil Fibia bruge så vidt muligt eksisterende rør, som er lagt ned tidligere langs vejene, derfor håber vi ikke at der skal graves for meget på vores veje men kan at der kun skal kun graves fra vejen og ind til de berørte lodsejere - med mindre, de kan “skyde” fiberen ind.Fest og gamle dage


Lodsejerlauget Vibo Plantage fylder 75 år i juli 2020. Det skal fejres. Ved generalforsamlingen bliver der nedsat et jubilæumsudvalg. Tænk gerne allerede nu på, hvordan du gerne vil have jubilæet fejres - og om du måske vil være med i festudvalget.


Noget af det vi efterlyser er gamle billeder og historier. Så find gerne dine gamle papirbilleder frem og tag et foto af billedet med jeres mobiltelefon. Send det, gerne med et par ord om hvad det forestiller og hvornår det er taget, til bestyrelsen@viboplantage.dk


Foreningens opsynsmand Jack har en tilknytning til Vibo gennem størstedelen af sit liv. I hans familie var der ovenikøbet en fritidsmaler, der har foreviget familiens huse - engang i slutningen af 1950erne.