2024

Nyhedsbreve 2024

Marts - Påske

Nyhedsbrev marts 2024Så nærmer påske sig og dermed også at Vibo Plantage er fuld af liv og forårskåde mennesker.


Naturen er lige så forårskåd - og det pibler frem med græs, urter - og invasive planter - så der er god grund til at komme til vores fælles arbejdsdag den 20. april.


Bestyrelsen har været på vores årlige vandring og melder alt vel. Det er godt at se, at den nye gennemgang ved Vibo Østvej bliver brugt efter hensigten. Beskæringen af træer på Vibo Sydvej ser også ud til at virke fint. Nye planter dukker frem.


Vand og mere vand


Vi håber at alle når tørskoet frem til hoveddøren for den historisk regnvåde vinter har givet mange problemer på grund af stigende grundvand. Det kan vi som bestyrelse desværre ikke hjælpe så meget med - men til gengæld har Odsherreds Kommune lavet denne side, med alle relevante informationer. https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/vand-og-strand/vandloeb/vand-paa-grunden/

Flere har fået pumpet vand væk fra grundene og det er dejligt at se, at vi her kunne hjælpe med at formidle kontakt til den entreprenør der havde tilladelse til at udlede vandet til havet.


Naturpleje


Bestyrelsen har brugt vinteren til bl.a at evaluere på vores naturpleje. Klitterne og vores strandgrunde er hårdt ramt af gyvel og hybenroser. Vi har derfor lavet en aftale med vores lokale naturplejer, Lars Pallesen, som så skånsomt som muligt at bekæmpe det værste.


Der har bredt sig et tæppe af hybenroser til venstre for stien på østgrunden. Her vil der blive slået med en maskine, der knuser rødderne. Der vil blive slået med en anden klipper i løbet af sommeren. Vi evaluerer løbende om det er den rigtige strategi.


Vi har også måtte erkende, at arbejdsopgaven med at trække gyvel op simpelthen er for stor til en fælles arbejdsdag. Derfor går vores naturplejer hele området igennem - også i klitterne - og skærer gyvelrødderne over under jordoverfladen. Det er utrolig vigtigt at bekæmpe gyvel både på den rigtige måde - og inden de når at sætte frø. Frøene kan spire efter 40-50 år hvis de får lys. Læs mere nederst i dette nyhedsbrev.


Find riverne frem


På arbejdsdagen den 20. april skal vi samle alle de gyvel op som er blevet skåret ned og rive hele området. Så find gerne riverne frem og tag dem med. Som sædvanlig finder vi et sted at holde fælles frokost. Så hvis du har plads på terrassen, så giv gerne besked til bestyrelsen@viboplantage.dk.


Er der noget vi skal tale om? 


Vi ses snart igen til generalforsamlingen den 27. juli. Men husk - hvis der er noget du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, skal forslag være indgivet til bestyrelsen senest den 15. juni. Så tænk over om der er nogle ting, du ønsker vi skal diskutere - og send dem gerne til bestyrelsen@viboplantage.dk'