Natur og grunde

Din naturgrund


Hvad er godt i Vibo Plantage? Det er svært at give et klart svar på, for i Vibo Plantage er der flere naturtyper til stede, og hver naturtype kræver sin vegetation. Overordnet kan man sige, at lystræer som birk, eg, røn og skovfyr er at foretrække frem for skyggetræer som bøg og østrigsk fyr, som ikke er hjemmehørende hos os.


Der er mange gode råd at få på vores nabo-plantages hjemmeside http://skaerbystrand.dk/index.htm


Her kan du bl.a downlade en meget fin folder, der beskriver de forskellige naturtyper. Den kan du hente i dette link. I folderen er opstillet en lang liste over danske træer og buske, som anbefales til Skærby Strand. Vores plantage er fuldt ud sammenlignelig med Skærby, så man kan finde al mulig fyldig information i publikationen, som kan findes på www.skaerbystrand.dk under Natur.Hvad skal vi særligt passe på?


Odsherred Kommune har som sin særlige opgave at passe på Nikkende Kobjælde. Denne plante findes på vores strandgrunde. Desuden har vi observeret Limurt, som er forholdsvis sjælden.


Foruden disse mere truede arter prøver vi at beskytte følgende planter på strandgrundene:

Vilde stedmoder blomster

Harekløver

Sandskæg

Sandfrøstjerne

Revling

Lyng

Timian

Blåmunke

Nikkende Kobjælde

Gul Snerre

Rensdyrlav

Liden Klokke

Gul Evighedsblomst

Nikkende Limurt

Hvilke planter skal vi undgå?


Disse planter gør man sig fornuftigt i at undgå at plante på sin grund.


Lys-træer som Skovfyr, Røn, Eg og Birk er at foretrække frem for Bøg og Østrigsk Fyr, som giver vældig meget skygge. Erfaringen viser, at man kan kommer ret langt alene ved at flytte selvsåede små nye træer, helst i august-september, frem for at købe dyre planteskoleplanter. De vokser hurtigere til end store planteskoleeksemplarer. Planter man i eftersommeren, har planterne bedst overlevelsesmulighed. Om foråret kræves megen vanding.

Omorikagran


Omorikagran, som vi er mange, der har ofret penge på, er drilsk. Den er åbenbart modtagelig for en svampesygdom, som pludselig får den til at visne og gå ud.

Rhododendron


Rhododendron dækker jo godt, men den er ikke hjemmehørende og bør undgås.


Rosa Rogusa/Hybenrosen


Fremmed for den vilde natur er den invasive Rosa Rogusa, som forhåbentlig er på vej ud af planteskolernes sortiment,  men man kan sagtens plante hunderose eller klitrose i stedet.


Taks


Taks dækker ligeledes rigtig godt, men det er nødvendigt at gøre foranstaltninger for at undgå hjortebid. Et alternativ kunne være Hassel. Den dækker godt af, og fugle og egern er glade for nødderne.


For yderligere interesse


For den, der er yderligere interesseret kan vi henvise til en lang liste af vilde danske træer og buske, som anbefales til brug på fritidsgrunde i Skærby, som Jørgen Stoltz har udarbejdet, og som er gengivet i Skærby Strand Grundejerforenings publikation, Naturgrunde, som kan findes på www.skaerbystrand.dk