Lyng pleje

Lyngpleje i Vibo


”Alle” ønsker sig lyng, hvad enten den skal vedligeholdes eller skabes fra bunden.

Nedenfor gode link (1,2) til beskrivelser af lyngpleje, som strækker sig fra løbende pleje til en større naturgenopretning med professionel indsats (2). Dette er en kort oversigt, se ellers Jørgens Stoltz fine, generelle fremstilling om naturpleje i vores område fra 2012. ”Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper”. 


Se billeder nederst i artiklen om lyngpleje i Vibo.


Gode links


1. Skærbys (Jørgen Stoltz) meget fine og grundige tekst, om alle jordbundstyper og diverse naturlige blomster i vores område inkl. lyngpleje. Brochuren læses her


2. Foreningen Klitrosebugtens artikel om gravning og lyngpleje med maskiner. Læs mere her

Se en skematisk oversigt over lyngpleje her på siden


Hvad skaber grobund for Lyng?


Lys og luft 

Der kommer aldrig lyng på en skyggefyld grund og lyng har godt af at blive blæst godt igennem. Større træer skygger og efterlader dertil blade, nåle og kogler, som over tid formulder. Det skal begrænses. Riv evt. nåle og blade væk.


Tilstræb: Nøjsom og udpint jord

Hvis du vil have lyng, må du aldrig køre jord på. Aldrig gøde eller så græs, flis og grene skal fjernes. Tværtimod skal man udpine sin jord, som vi praktiserer det på fællesgrundene. Dvs. slås 1-2 gange årligt (uden om lyngområder) med afrivning og bortkørsel af det afslåede. Generelt er plantagen, som alle sommerhusområder i Odsherred, vokset til gennem 40-60 år, grundet vores private beplantninger af hensyn til læ og indkik. Dette har medført en tiltagende formuldning af vore grunde, som har medfører at diverse træer og buske breder sig helt af sig selv. Området ”springer i skov”.


Grundlæggende kommer der fx græs, revling, brombær, hindbær, kaprifolie og små træer, når jorden bliver (for) næringsrig. De bortskygger endvidere lyngen og de fine blomster og sluttelig overvokser disse livskraftige vækster, den oprindelige natur.


Lyngplejens principper

Lyngen skal slås i løbet af vinterhalvåret (oktober til april), når safterne er trukket ned i rødderne.


Hvor tit skal man slå?

De fleste slår overhovedet ikke, og bliver så overrasket over hvor tynd og måske udgået lyngen bliver efter 20-30 år.

Man kan i princippet slå årligt, men hvert 5. år vil sikre en løbende fornyelse før din lyng bliver senil, for så er det helt forfra. Slåningen kan evt. udføres som ”mosaik” slåning, så man tager det over flere år, som et skakbræt. Det kan se voldsomt ud, hvis det hele bliver slået på én gang.


Yngre lyng med grønne stængler kan klippes ned til 3-7 cm med en gammel hækkesaks eller en lyngle (som foreningen ejer og gerne låner ud). Eller ligefrem græsslåmaskine i højeste position.


Senil lyng:

Når lyngen har lange, tykke og forveddede stængler med minimal blomsting i toppen er den ved at gå ud. Stænglerne i senil lyng knækker, når man går på lyngen. Den skal slås / klippes tæt over jorden. Redskaber: lyngle, kraftig saks eller buskrydder med klinge. Erfaringen er, at der er gamle lyngfrø i jorden i over 50 år, som vil kunne skyde frem, når rette betingelser er opfyldt. De gamle planter kan IKKE skyde igen på dette stadie. 

Det er en selvfølge, at alt afklippet altid skal fjernes. 


Større genopretning

Er der tale om større arealer med senil lyng, overstiger det nok amatørens kræfter og udstyr. Den professionelle (2) kan slå eller ligefrem ”afskrælle” det overliggende muldlag med græs og overskydende humus. En vis mængde af det gamle humuslag skal efterlades med diverse frø. Man kan evt. supplere med at høste Lyngfrø fra afblomstret lyng i vinterhalvåret. (men aldrig klippe eller fjerne lyng fra naturområder). Man kan evt. supplere med lyngplanter fra diverse planteskoler eller supermarkeder, som i øvrigt er den samme som ude i naturen. Hedelyngen (calluna vulgaris) hos os er efterårslyng. På planteskolerne fås også sommerblomstrende lyng. 

Det tager 3-5 år før en sådan genopretning ser pæn ud. De første års skud er meget små og kan fejlagtigt tolkes som mos. De spæde eller nysatte planter kan være truet ved tørke de første år. Vær i starten opmærksom på evt. kraftig græsvækst, som kan forsøges luget bort. Den naturlige spinkle græs: ”Sand-star” vil dog ikke true lyngen.


Naturudvalget i ViboGræs klippes og fjernes omkring lyngen for at få nyt til at spire fre
Græs klippes og fjernes omkring lyngen for at få nyt til at spire fre
Rivning er med til at udpine jorden
Rivning er med til at udpine jorden
Arbejdsdage på strandgrunden. Der rives
Arbejdsdage på strandgrunden. Der rives
Lyng på strandgrunden
Lyng på strandgrunden
Lyng på vej i senil fasen
Lyng på vej i senil fasen
Lyng nærbillede
Lyng nærbillede
Området er slået og revet. Nu skal lyngen spire frem
Området er slået og revet. Nu skal lyngen spire frem
Genopretning af lyng område. Slået hårdt og revet
Genopretning af lyng område. Slået hårdt og revet
Lyng med græs, enebær mv
Lyng med græs, enebær mv
Lyngområde med eg og nyrevet områder
Lyngområde med eg og nyrevet områder
Lyng med den bregnelignende englesød. Et tegn på mager jord
Lyng med den bregnelignende englesød. Et tegn på mager jord
Smukt blomstrende lyng
Smukt blomstrende lyng