Maj

Maj 2018

Hjertelig natur


Foråret er nu så fremskredent, at mange af medlemmerne tager ophold i sommerhusene. Naturen har det godt. Mange har lagt mærke til hvor mange blomster der er dukket op på strandgrundene. Lise (Andrupsvej 2) har optalt den nikkende kobjælde. Hun fandt 21 eksemplarer. Sidste år var der 17. Sliddet på de fælles arbejdsdage lønner sig! Den Nikkende Kobjælde er iøvrigt en anemone (Anemone pratensis). Den har en dybtgående pælerod. Nødderne spredes ved vind- og dyrespredning. Så hver gang en ny plante kommer til er der grund til at fejre det.Nye bænke

Der er opstillet nye bænke i klitterne. Det har været et større gravearbejde både at få fjernet de gamle og sat nye op - i en position så man også kan se havet. Bænkene er lavet af eg og behandlet med grundingsolie.Hjertestarter

En glædelig nyhed er også, at Lodsejerlauget siden starten af 2018 er optaget som medlem i Blomstervangens Hjertestarter-forening. Lodsejerlauget har indbetalt indmeldelsesgebyr og det årlige medlemskontingent. Willy Madsen, Dæmningen 1, er meldt til som Lodsejerlaugets medlem i foreningen.

 

Hjertestarteren er tilgængelig 24-7 hele året på adressen Anders Knudsen, Blomstervangen 6, 4500 Nykøbing.


Placering: Man kan gå ind via Gå indkørslen og se bygningen lige frem, dér er en hvid låge med et rødt kors, lågen åbnes uden værktøj, hjertestarteren står frit i skabet. Man kan også gå ind fra Vibo Hovedvej hvor der er en låge.