2022

Nyhedsbreve 2022

Nyhedsbrev April 2022 - Påske


Kære alle sammen


For mange er påsken den tid på af året, hvor vi kommer op til vores huse første gang efter en lang vinter, for at nyde det forhåbentligt gode vejr - og at se alting spirer.

 

På mange måder er alt, som det plejer at være - og alligevel er der noget nyt - i Vibo Plantage.

 

Vinterens storme har været hårde og voldsomme. Men det gik hårdest ud over stranden, der “blev renset” og skyllet igennem helt op til klitten. Kysten forandrer sig jo hele tiden, så det er en helt naturlig udvikling.

 

I plantagen er vi forskånet for, at store træer er væltede - men mon ikke der bliver travlt med at samle knækkede grene op.


Hegn mod Skærby

 

Naturudvalget har været flittigt og har taget en ekstra arbejdsdag. Som diskuteret og besluttet på generalforsamlingen i juli 2021, er der igangsat en oprydning i hegnet mellem Vibo og Skærby Plantage, nærmere bestemt strækningen mellem Vibo Sydvej og Dalkrogen. Et par birketræer er blevet fældet, for at kunne give vækstmuligheder for andre natur-henførbare planter. Hegn, ståltråd og kvas er tilsvarende blevet fjernet. Nu venter vi spændt på, hvilke planter der kommer op - og tager på den baggrund beslutning om næste skridt. Gradvist vil der blive ryddet op på arealet hen imod Elefantstien.

 

Affaldsbeholdere

 

Odsherred Kommune er i fuld gang med at planlægge, hvordan de vil indføre sortering af affald - også i sommerhusområderne. Så vidt vi kan forstå, er det pt. udskudt til 2023. Men alle skal nok forberede sig på, at vi i fremtiden skal have flere affaldsbeholdere stående tæt ved vejen. Derfor er det en god ide at begynde at overveje, hvor det skal være og, hvilken beplantning man evt. vil have.

 

Bestyrelsen følger naturligvis emnet nøje, og så snart Odsherred Kommune kommer med en mere konkret udmelding, følger vi naturligvis op på det.

 

Et par vigtige datoer:

 

Lørdag den 23. april - fælles arbejdsdag og efterfølgende sammenskudsfrokost. Vi mødes kl. 9

 

Onsdag den 15. juni - sidste frist for at stille forslag til emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Send gerne dine forslag til bestyrelsen@viboplantage.dk

 

Lørdag den 30. juli - Generalforsamling

 
Nyhedsbrev Januar - Storm over Vibo


Kære alle sammen


Vibo Plantage lå i et af de områder hvor stormen ramte hårdt natten mellem lørdag den 29 og søndag den 30. januar.


Positivt er det, at så vidt vi kan se, er der ingen store træer der er faldet. Rene er gået en tur i plantagen for en sikkerheds skyld. Men flere grundejere skal nok forvente afknækkede kviste og grene.


Stranden blev til gengæld hårdt ramt. I løbet af stormen var vandet 1,5 meter over dagligt vande. Det virkede ekstra voldsomt fordi det var meget lavvandet lige inden stormen satte i gang. Den “nye” klit ser ud til at være skyllet i havet - sammen med en masse gammel tang. Bænkene har det fint.


Medlemmer der var i sommerhus og Rene har flittigt delt billeder på Facebook gruppen Vibo Plantage. I kan desuden finde billeder på hjemmesiden her.


Tak til vores “live reportere” på Facebook der har holdt os opdateret: Rene, Tonny Thiessen, Birgitte Bredahl Sørensen, Anders Rytter Bockhahn, Christina Elmegaard-Fessel, Tim Lund-Jensen, Torben Krausing, Bente Bruun.I Nykøbing Havn stod vandet helt op til kanten og bådebroen til bl.a roklubben var oversvømmet. I Rørvig gik vandet i land helt ind i havnekiosken. Det kan i alt sammen læse mere om enten på SN.dk eller i Facebook gruppen For os, der bor i Nykøbing Sjælland og omegn.