Marts

Marts 2019

Bump på vejen og roser på stranden


Vi glæder os til at se så mange som muligt til forårets arbejdsdag lørdag den 30. marts kl. 9 på Vibo Strandvej. Læs mere om arbejdsdagen nedenfor.Bump på vejen


Bestyrelsen har i arbejdet med at få dæmpet hastigheden på Vibo Hovedvej oplevet mange “bump på vejen” i den indviklede proces. Sagen kører med mange breve og lange svartider mellem Odsherred Kommune,  Midt- og Vestsjællands Politi og Vestsjællands Brandvæsen. Seneste udvikling er Lodsejerlaugets høring blandt medlemmerne og ansøgning om etablering af fartdæmpning på Vibo Hovedvej. Politi og kommune finder ikke vores drøftelse på generalforsamlingen i juli 2018 – og den efterfølgende høring af direkte berørte lodsejere på Vibo Hovedvej – tilstrækkelige til at opfylde lovens krav. For at overholde alle krav forventes det, at Lodsejerlauget gennemfører en ny høring i forbindelse med generalforsamlingen i 2019. Først derefter kan vi genfremsætte vores ansøgning til endelig behandling hos kommune, politi osv.


Det er bestyrelsens opfattelse, at vi langsomt bevæger os i den ønskede retning, men også at vi beklageligvis må erkende, at TING TA’R TID.

Så indtil vi er i mål og kan se det endelige resultat, så medvirk alle venligst ved at holde hastigheden på vores veje på/under de ønskede 20 km/t. 😊Arbejdsdag den 30. marts


Lørdag den 30.marts 2019 har vi planlagt forårets arbejdsdag i Vibo.


Vi mødes som vanlig kl. 9 på Vibo Strandvej ud for den østlige fællesgrund, hvor opgaverne gennemgås og fordeles.


Årsagen til at forårets arbejdsdag ligger allerede den 30. marts er, at vi skal i gang inden den fredede Nikkende Kobjælde begynder at spire. ​Fordi arbejdsdagen ligger tidligt i år med begrænset nyvækst på fællesgrundene, så vi har besluttet primært af arbejde med de genstridige roser i klitterne ved denne arbejdsdag.Vi har alt i alt store fremskridt med at få genetableret de to grunde med den oprindelige bevoksning – lyng mm. – men det kræver vedvarende indsats. Til efteråret skal de to grunde slås igen.​Hvis du selv tager f.eks. ​godt værktøj som ​hakke, spade, greb, buskrydder, saks, gamle presenninger og trillebør​ med vil det være en fordel​. Foreningen har dog også en del grej til fælles anvendelse.


Hvis I har lyst, er der sammenskuds-frokost senere på dagen.Bævreasp og havtorn sætter rodskud

 

Et stort problem er planter, der sætter rodskud. Faktisk har naturvejlederen Jørgen Stoltze skrevet en fin artikel i Landliggeren om “Smukke planter du kommer til at bande langt væk” – og her nævner han bl.a bævreasp. Den var en populær plante til hegn tilbage i 1950’erne og 1960’erne, for den vokser så dejligt hurtigt, men den sætter rodskud i op til 20-50 meter fra modertræet. Hvis i går på den østlige strandgrund kan i måske se de mange rodskud. Men forhåbentlig kun lidt endnu. De flinke naboer til strandgrundene er gået i gang med at bekæmpe bævreaspens modertræer.


Derfor er det også værd at overveje, hvis man har et bævreasptræ på sin grund: om det nu er tiden til at udskifte det.

 

Mange er på det seneste faldet for den dekorative havtornebusk, hvis bær både er velsmagende, sunde og smukke. Men pas på: havtorn sætter også rodskud, og hvis den først har fået fat, kan den være næsten umulig at komme af med igen. Her er en vejledning i dyrkning og bekæmpelse af havtorn.Rynket rose på stranden

 

Strandens pt. største problem er rynket rose. Mange forbinder sommer og strand med den skønne duft fra denne rose – eller eftersommeren med hyben marmelade. Men den er ekstremt aggressiv, og den spreder sig fra strandgrundene bag klitten og helt ud i klitten. Den spreder sig både med rodskud og frø.

 

Store områder af Sjællands nordkyst og Jyllands vestkyst er blevet svært tilgængelige og med meget lidt dyreliv på grund af denne plante. Odsherred Kommune har igangsat en del initiativer for at bekæmpe rosen. Da strandgrundene er vores private lodder (deraf Vibo Lodsejerlaug) er det foreningens (dvs. vores alle sammens) opgave at bekæmpe roserne.

 

Det bedste, du kan gøre, er, at fjerne rynket rose fra din egen grund – især hvis du har en grund nær stranden. Miljøstyrelsen har f.eks. en meget praktisk og grundig vejledning, som du kan læse her. Du kan også læse fyrpasser Knud Hammekens erfaringer med mekaniske og kemiske bekæmpelsesmetoder til bekæmpelse af rynket rose på Miljøstyrelsens hjemmeside her.