Maj

Maj 2019

Botanisk vandring


Det er strømmet ind med tilmeldinger til Botanisk vandring i Vibo plantage lørdag 6 juli.

Der er derfor arrangeret en ekstra tur - samme dag, kl 13-15.

På den botanisk vandring er der fokus på de planter, som hører naturligt hjemme i vores område.

Vores guide er Biolog Hans Guldager Christiansen, som har et grundigt lokalkendskab og har set på planter ved Skærby i mere end 40 somre.

Vi vil både se på floraen på fællesgrunde, men gerne også på udvalget “private grunde”.


Tilmelding:

Ved tilmelding oplyser om I om antal deltagere og eventuelt ønske om besøg på egen grund (vi kan ikke garantere).

Tilmelding sker efter 1. til mølle princippet på lrytter@dadlnet.dk. maks 25 deltagere

Mødested: Ved østlige fællesgrund, hvor Vibo strandvej og Vibo skovvej mødes


Ny i bestyrelsen?

Der blev også afholdt bestyrelsesmøde, hvor vores formand Kåre Byrnak, som tidligere annonceret, har valgt at trække sig ved generalforsamlingen den 27. juli. Kåre har været formand i 8 år og vi skal takke ham for et stort og tungt arbejde med bl.a bump på vejen. Bjarne Frese har også besluttet at holde op, efter mange års stor indsats for både veje og strandgrunde. Derfor mangler vi to nye bestyrelsesmedlemmer. Alle der måtte have lyst til at stille op, f.eks. som medlem eller suppleant - kan skrive til bestyrelsen@viboplantage.dk.


Fartdæmpning

Efter krav fra Kommunen skal de fartbegrænsende tiltag på Vibo Hovedvej sendes i høring i hele lodsejerlauget, f.x. i form af fremlæggelse af et forslag på generalforsamlingen. (Det har været i høring hos de direkte berørte lodsejere/naboer). I forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, vil forslaget blive sendt ud til alle lodsejere.


Økonomi

Det foreløbige regnskab er sendt til revisorernes godkendelse. Resultatet er pt. et overskud på 31.000 kr. Det er 3000 kr mindre end året før. Den største forskel i udgifter, er de 2 nye, flotte bænke i klitterne ud for Østgrunden til 17.000 kr. Denne merudgift er delvist kompenseret af, at der ikke har været naturvandring med Jørgen Stoltz, ligesom udgifterne til vejene og naturplejen – herunder grus og redskaber m.v. – er mindre. Yderligere er der en regulering af generalforsamlingsomkostningerne, som i 2017 indgik med et skønnet beløb.


Naturligvis om naturen

Kort om naturen - især på Vestgrunden, hvor vi jo kan glæde os over, at den store indsats fra arbejdsdagene har resulteret i en stadig voksende bestand af den fredede Nikkende Kobjælde. I kan se, hvordan den ser ud i øjeblikket – og hvis i lægger jer på knæ – hvordan den smukke blomst ser ud. Hold godt øje med dem - og glæd jer over at vi har så sjælden en blomst.


Ryd gerne op efter andre (og dig selv)


Vi har fået en opfordring fra Lotte på Vibo Østvej:

Ved første øjekast ser vores strand jo helt fantastisk skøn ud i alt slags vejr. Men på en gåtur på stranden fra Vibo Østvej og til Odsherred Campingplads, kunne Lotte samle alskens plastic og skrald sammen, der var kommet ind fra havet. Lotte har gjort det til en vane at tage en pose med på stranden og samle affald ind. Så fra Lotte lyder der “en lille opfordring om at have en pose til affald med, når der gås tur på stranden”.


Fælles arbejdsdag


Den fælles arbejdsdag var præget af skyfri himmel, et dejligt fremmøde. I år var indsatsen lagt på især området i klitterne mellem øst- og vestgrunden. Rynket rose spreder sig og Naturudvalget har derfor besluttet, at der gøres en ekstra indsats. Hvis I vil læse mere om rynket rose, så kig her. I kan se billeder fra arbejdsdagen her (LINK).