September

September 2019

Dejlig arbejdsdag


Det er altid solskinsvejr på Vibo’s arbejdsdage. Også i år. Græs, skud fra gyvel og bævreasp var blevet klippet. De 12 fremmødte lodsejere fik revet og hevet al uønsket op. Vestgrunden klarer sig fint, med stadig flere smukke planter, bl.a Øjentrøst. Til gengæld er der begyndt at dukke et gyvel problem op. Det bekæmpes bedst ved at trække de særdeles sejlivede pælerødder på. På Østgrunden er der en fin fremspiring af bl.a lyng - men stadig også af bævreasp.


I kan se billeder fra arbejdsdagen her
Fiba på vej


Fibia er gået i gang med at rulle fibernettet ud og kommer til at grave i rabatten et par dage bl.a på. Vibo Hovedvej  i perioden 7.10.19 til 22.11.19. Nogle steder er fiberen skudt ned langs vejrabatterne - og de der skal have fibernet er pt. smykket med nogle flotte orange sløjfer. Fibia aftaler med den enkelte husejer hvornår og hvor fiberen endelig monteres.


Vejbump


Bestyrelsen har rykket kommunen for endelig godkendelse - og vores endelige ansøgning ligger pt. i kø til sagsbehandling. Dette - kombineret med at Fibia skal grave i rabatten på Vibo Hovedvej gør, beplantning og montering er udskudt til foråret.


Nyt hus


På Dæmningen vil der blive bygget. Den nye lodsejer sørger for, at så meget af den tunge trafik som muligt, vil køre ad Vibo Hovedvej. Og hermed samtidig velkommen til de nye beboere.


Vores fællesskab


Vi ejer strandgrundende i fællesskab. Ligesom vi har fælles arbejdsredskaber - og til næste sommer en fest.  Fællesskabet handler også om, en stor kærlighed til området. Bjarne Frese, der er komme i plantagen siden 1945  og været aktiv i bestyrelsen i mange år, holdt denne tale ved sin afsked med bestyrelsesarbejdet (men ikke med Vibo) ved sommerens generalforsamling. Og med dette kærlige puf fra Bjarne - godt efterår til jer alle.


Fra Bjarne Frese:


Kære medborgere i Vibo.

Jeg har været beboer i Plantagen i ret så lang tid. Næsten hver sommer siden 1945. Den første gang kan jeg dog ikke huske meget fra. Husene var små og der var lyng på alle grunde, men ingen faciliteter som indlagt vand, elektrisk lys og septictanke. Latrinen blev indhentet af Larsen, en husmand på Landevejen, der som følge af sit bijob også blev kaldt Lorte Larsen. Med de indsamlede efterladenskaber dyrkede han de dejligste grønsager, til stor glæde for Viboerne.


Det var en tid, hvor der ikke var mange regler og retningslinier, og den enkelte lodsejer, gjorde stort set bare hvad han/hun havde lyst til. Den tid er forbi, og godt nok for det. Men med den stigende velfærd er flere af Vibos herlighedsværdier gået tabt. Og både lyngen og den oprindelige fyrreskov er næsten væk. Vi har dog stadig den pragtfulde strand og de to naturgrunde, Øst og Vest. De sidste bevaret og forbedret takket være vores alle sammens indsats.


Men Plantagens samlede herlighedsværdi kan blive endnu bedre, hvis den enkelte lodsejer er bevidst om dette i udformningen af sit hus og ”have”.

 

Dette er mit håb for Vibo Plantages fremtid.

 

TAK 


Bjarne Frese