Februar

Februar 2019

Vibo - en hyggelig dag nærmer sig

 

Selvom kulden stadig bider nærmer foråret sig med hastige skridt. Det gør forårets arbejdsdag også. Har du husket at sætte kryds i kalenderen Lørdag den 30. marts? Vi arbejder på vores fælles grunde, hegn og meget andet – og slutter som sædvanligt med en hyggelig fælles frokost. I kan bare dukke op eller tilmelde jer her, så vi er sikker på, at der er kager, kaffe og lidt til at slukke tørsten til alle.


Sig velkommen til

I løbet af det sidste stykke tid har vi kunne sige velkommen til to nye lodsejere på Dæmningen; Lindhardt i Lynghytten og Probst i Mosaik. På Vibo Skovvej siger vi velkommen til Jacobsen i Gyvelbo.


Veje og bump

Seneste nyt om de to vejprojekter – nemlig fartdæmpning på Vibo Hovedvej og re-etablering af spærring for enden af Vibo Sydvej mod Hugormestien – er kort fortalt, at sagerne pt. behandles ved Midt- og Vestsjællands Politi, og at bestyrelsen fortsat er i dialog med både politiet og Odsherred Kommune. Vi må nok allerede nu konstatere, at det projekt, vi oprindeligt havde tænkt os, må tilpasses en del. Bestyrelsen er dog fortrøstningsfuld – ”men ting tager tid”


Fibernet

Det er lykkedes for Fiba at få tilstrækkelig mange tilmeldinger til at grave fibernet ned. Der foreligger endnu ikke yderligere information fra Odsherred Kommune om en eventuel ”høring om Fibia kabelføring.” Bestyrelsen har således ikke lige nu tilstrækkeligt grundlag for at tage stilling til sagens/høringens eventuelle håndtering. Her venter vi også på kommunen.


Google Maps og rutevejledning

Medens vi venter på kommunens tilladelse til at spærre Vibo Sydvej har vi dog fået Google til at ændre kørselsvejledningen i Google Maps, så vi forhåbentlig i fremtiden undgår vildfarne campingvogne, hurtigt kørende avisbude og forvirrede fragtmænd på den sti, som nordre del af Vibo Sydvej reelt er del af.