Affaldsbeholdere

Affaldsbeholdere


Affaldsbeholdere skal placeres på egen grund - dog maximum 5 meter fra skel.

Vær opmærksom på, at affaldsbeholderne IKKE må placeres i vejrabatten, uden for ens eget skel.
Hvis man f.eks. laver et fint anlæg med hegn og fliser uden for skel, kan det betyde at hvis kommunen enten vil grave - eller stille krav om at vejen er friholdt for udrykningskøretøjer - så skal det fjernes - og placeres inden for skellet. I kan se eksemplet i billedet - hvor kommunen og elselskabet netop har gravet uden for skel.


Se på kommunens hjemmeside, hvor alle informationer om affaldsordningen findes.

 

Undgå at de fælles veje bliver omdannet til en “affalds-parade”. Overvej derfor om I kan


  • lav en naboordning, hvor i stiller fælles affaldsbeholderne i fælles skel
  • stil de beholdere der kun skal tømmes et par gange om året inde på grunden - og rul dem frem når de skal tømmes
  • stil beholderne i vinkel på vejen - så det ikke synes så voldsomt fra vejen

Find din skelpæl


På visse vejstrækninger kan det være vanskeligt at se skellet mellem egen matrikel og vejrabatten, på andre er det problemfrit. Det simpleste er at finde sine respektive skelpæle mod vejen og placerer affaldsbeholderne bag disse.


Uanset hvilken løsning man vælger, skal affaldsbeholderne placeres entydigt inde på egen matrikel. Det lyder ligetil, men i Vibo Plantage har vi på de fleste fællesveje relativt brede rabatter; affaldsbeholderne må ikke placeres på rabatterne!


Hvis man ikke kan finde sine skelpæle mod vejen, hvad gør man så?

Man kan forslagsvis se kommunens hjemmeside, hvor man enten med sin adresse eller sit matrikelnummer bl.a. kan se skellinjerne i området. Herudfra kan man få en god pejling på, hvad der tilhører fællesskabet, og hvad der er ens eget, Se her


Vælg ”kortelementer 5/10”, ”Husnummer”, ”Matrikelkort, røde skel” i venstre side af skærmbilledet).”