Velkommen

Velkommen til Vibo Plantage

Tillykke med dit nye sommerhus i vores dejlige Vibo Plantage. Vi håber, du vil finde dig godt tilpas hos os og vil være med til at bevare vores område, som det rolige og venlige fristed vi holder så meget af.


Historie og natur


Vibo Plantage har navn efter de to mænd, Vinding og Boesen, som i slutningen af 1930’erne udstykkede deres jord til sommerhusgrunde. Men allerede i 1914 blev det første sommerhus bygget ude i klitten. Siden da er mange af grundene forblevet i de første ejeres familier. Det vidner om den kærlighed til Vibo, som binder folk sammen. Det er med til, at der er stærke følelser forbundet med ejerskabet og ønsker om at bevare områdets særpræg.


Grundene er præget af, at det meste af området ligger på gammelt flyvesand med indlandsklitter og lavninger. Der har været lynghede nærmest havet og overdrev længere inde i plantagen. Mange steder er det nemt at få lyng frem igen, når der kommer lys til bunden. Plantagen er i dag præget af rester af gammel fyrreplantning for at tæmme flyvesandet og af naturlig indvandring af eg, birk og røn. Jorden er mager, og det selvsåede gror bedst. Tilfører man muldjord, ændres dette naturlige miljø grundlæggende.

Vibo Plantage har et rigt dyreliv med fasaner, råvildt, harer, fredede hugorme og markfirben.

Det er vores ønske, at grundene indgår i en helhed uden hegn imellem, og at de beplantes med naturligt hjemmehørende planter.Vibo Lodsejerlaug


Alle er medlem af Vibo Lodsejerlaug, som er vores grundejerforening, der blev stiftet i 1945. Gennem Lodsejerlauget ejer vi i fællesskab nogle strandgrunde, som bidrager til områdets særpræg.Aktuelle aktiviteter


Foreningen har vedtaget visioner for, hvorledes hegn, veje og de fælles strandgrunde skal fremstå.

Et mangeårigt projekt drejer sig om de fælles strandgrundes genopretning og pleje. Grundene er en attraktion for hele området. Arbejdet udføres på 2 årlige arbejdsdage, hvor de grundejere, som har lyst, deltager.Lodsejerlauget har ansat en tilsynsmand, som holder øje med vores sommerhuse uden for sommersæsonen og varsler i tilfælde af indbrud eller stormfald mm. Foreningen har oprettet en web-side, hvor du løbende bliver holdt orienteret om, hvad der foregår, og hvor du kan finde en masse gode oplysninger.

Ligeledes bliver de levende hegn passet på disse arbejdsdage.Vores forventninger til dig


Vi vil gerne have, at vores område bevarer sin karakter af sommerhusområde. Derfor beder vi dig se dig godt omkring i området for at finde ud af, hvordan du indpasser dine drømme om et sommerhus i helheden.


Er den kuperede grund mon ikke værd at bevare som kuperet? Er skovgrunden ikke mere spændende end udbredt græsplæne? Roser er smukke, men hold dig langt væk fra Rosa Rugosa, som breder sig og overtager store arealer på kort tid og siden er næsten umulige at komme til livs. Husk, at vi bor i naturen. Det nytter ikke at klage over, at rådyrene spiser de dyre planteskoleplanter, for de bor her nu engang, og de er dejlige at se på, selvom de æder og fejer på alt.


Lodsejerlauget afholder årlig generalforsamling den sidste lørdag i juli måned.


Foreningen tager sig af at opstille ordensregler for området, at vedligeholde veje og hegn og at pleje de fælles strandgrunde.

Foreningen tager sig desuden af kommunikation med andre grundejerforeninger og med offentlige myndigheder vedr. emner af interesse for beboerne.WEB sider med information:


http//www.viboplantage.dk.

Her bliver du løbende holdt orienteret om, hvad der foregår, og du får en masse gode oplysninger.Andre nyttige links:


http://www.odsherred.dk

http://fsnr.dk

http://www.geoparkodsherred.dk

http://www.odsherredforsyning.dk

http://netkort.odsherred.dk/cbkort?

http//www.skaerbystrand.dk/Naturpleje-Skaerby-WEB.pdf.PÅ GENSYN I VIBO


Bestyrelsen, oktober 2014


LODSEJERLAUGET

VIBO PLANTAGE

(Stiftet 28. juli 1945)
VELKOMMEN

TIL

VIBO