September 2020

September 2020

Tak!


Inden vi kommer til takken, så først en venlig påmindelse. Den corona-udskudte generalforsamling afholdes den 10. oktober kl. 10 i Nordgårdshallen. I får en særskilt indkaldelse. 


Efterårets arbejdsdag var dejlig - velbesøgt. Mere end 20 lodsejere var mødt op, for at være med til at bevare de helt unikke strandgrunde vi har. Hvis nogle skulle have glemt hvorfor vi har fælles arbejdsdage er det:

  • Vi ejer i fællesskab disse unikke stykker jord og det er årsagen til, at vi alle er medlemmer af Vibo Lodsejerlaug.
  • Det er en helt særegen natur, der er på EUs liste over bevaringsværdige naturtyper: grønsværklit med overgang til klithede. Den er oven i købet en sjældenhed i Odsherred.


Disse strandgrunde er både en stor glæde for alle lodsejere - men også en af årsagerne til, at Vibo Plantage, for ejendomsmæglere, er et af de mest attraktive områder på Odsherreds nordkyst, på linje med Rørvig. Der er nemlig direkte adgang til stranden.


20 års hårdt arbejde


Faktisk har vi i år 20 års jubilæum for de fælles arbejdsdage, der blev igangsat af den daværende bestyrelse med Lone Krausing som primus motor. Lone Krausings morforældre, museumsdirektør Otto Andrup, var pionerer i området og ejede Nordhuset med en 1½ tdr. land stor grund fra 1924, lang tid før der var noget, der hed Vibo Plantage. I familien omtalte man området som ”Nordstrand”. Otto Andrup var aktiv i Vibos spæde begyndelse og vejen bærer i dag hans navn. I Skærbybogen står der, at han planlagde Vibo sammen med dyrlæge Vinding. Det er dog ikke korrekt.


Gennem årene har strandgrundene udviklet. Da Naturplejeudvalget blev oprettet i 1999, var strandengene groet helt til i bævreasp, gyvel og rynket roser osv. Faktisk var det næsten en skov man gik igennem. Gennem afgræsning med geder, slåning og oprivning er vi nået meget langt. Der vokser nu en rig blanding af urter og blomster, der er med til at skabe en større biodiversitet, der igen hjælper insekter, fugle osv. Men arbejdet er ikke overstået. Gyvel er igen begyndt at spire og der kæmpes hårdt for at trække de lange pælerødder op. Det samme gælder rynket rose og bævre asp. I kan se billeder får årets arbejdsdag her.


En inderlig bøn


Hvis I har nogle af ovenstående planter på jeres grunde, især hvis I bor nær stranden, vil det have stor betydning for biodiversiteten i hele området, og især på strandgrundene, hvis I aktivt bekæmper problem planterne. Det kan i læse mere om her

l

Historier fra fortiden


Til jubilæumsfesten, der bliver afholdt 31. juli 2021 indsamler vi historier og historiske billeder. Der er netop blevet lagt flere billeder op fra Dæmningen. Blandt andet af den legendariske Købmand Pallesen, der havde butik i krydset hvor Vibo og Skærby møder hinanden. Vi har lavet et nyt afsnit på hjemmesiden med historier. Her kan i læse mere om købmand Pallesen og se billeder.


Send gerne dine billeder og historier


Noget af det mest populære indhold på vores website er gamle billeder. Så vær med til at bidrage med historier og billeder. Send det gerne til bestyrelsen@viboplantage.dk og vær med til at gøre de andre lodsejere glade.