Naturpleje

Naturpleje

Vision for Vibo Plantage

Vision for Vibo Lodsejerlaug’s strandgrunde

 

Strandgrundene skal fremstå fastholdt i den tilstand, hvori de uændret befandt sig frem til 1960’erne. Fra dette tidspunkt er der sket en tiltagende overgroning af invasive arter som gyvel og rynket rose. Desuden har forsuring næret en uhensigtsmæssig overgroning af græs.

 

Strandgrundene skal fremstå med en meget mager sandbund uden trævækst, men med en flora, som karakteriserer de to naturtyper: grønsværsklit og klithede, som begge arealer består af.

 

Grønsværsklitten, som er arealet nærmest havet, har en lav, rigt varieret og karakteristisk flora, fx vild stedmoder og liden klokke, blodrød storkenæb, vild timian og limurt.

Klitheden er karakteriseret ved udbredt lyng, foruden områder med rensdyrlav og karakteristisk flora på den sandede bund, fx gul evighedsblomst, blåmunke og harekløver.

 

I grønsværsklitten trives på vestgrunden den nikkende kobjælde, som Odsherreds Kommune er forpligtet til at bevare.

 

Strandgrundene er desuden hjemsted for fredede dyrearter som markfirben og hugorm.

Timian og lyng tiltrækker bier og sommerfugle.

 

Strandgrundenes sårbarhed kan nødvendiggøre en regulering af færdslen til stranden over dem. I øvrigt er såvel klitter som strandgrunde beskyttet af bestemmelser i Vibo Lodsejerlaugs ordensregler.