Trafik hastighed

Trafik og hastighed

Lodsejerne i Vibo Plantage ønsker sikker trafik for alle i hele plantagen.


Det betyder, at al trafik skal overholde en generel hastighedsgrænse på maksimalt 20 km/t uanset trafikkens formål.


Køretøjer under udrykning er undtaget.


Vi har lavet dette informationsark, som du kan uddele til budtjenester, gæster mv.


Bestyrelsen har desuden sendt det til en række budtjenester mv. i håb om, at hastighedsreglerne overholdes.